Budsjett for 2012


Revidert


Budsjett 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012
Inntekter


Medlemskontigent 3 000 2 600 1 500
Turneringsavgift 2 000 1 300 500
Støtte fra Hyperion 10 000 10 371 10 000
Støtte fra kommunen 2 000 3 800 3 000
Salg av t-skjorter
50
Renter
100
Sum inntekter 17 000 18 221 15 000
Kostnader


Husleie, klubbkvelder 5 000 5 600 6 000
Kontigent Hyperion 2 500 2 052 2 000
Kjøp av spill 7 500 7 104 4 000
Premier 500 730 500
Markedsføring 500 161 1 000
Nettside 440 440 440
T-skjorter
286
Andre kostnader 200 371 500
Sosiale arrangement 4 000
3 000
Husleie, spilldag
1 500
Matvarer, spilldag
1 531
Matvarer, juleavslutning 700 442
Kjøp av banner 1 000
1 000
Sum kostnader 22 340 20 217 18 440
Overskudd -5 340 -1 996 -3 440