Budsjett 2011

Inntekter Budsjett 2010 Regnskap 2010 Budsjett 2011
Kontigent 1 500 2 450 3 000
Turneringsavgift
1 950 2 000
Støtte Hyperion 10 000 11 135 10 000
Støtte kommunen 1 760 2 400 2 000
Overskudd Settlers-NM 500

Salg t-skjorter 2 000 725
Renter
61
Sum inntekter 15 760 18 721 17 000
Kostnader


Kontigent Hyperion 2 000 2 700 2 500
Husleie 4 000 3 470 13 000
Kjøp av spill 3 250 3 550 4 000
Markedsføring 1 500 0 500
Nettside og domene 410 440 440
Kjøp av banner 300 175 1 000
Premier 300 605 500
Diverse 1 000 100 200
Trykking av t-skjorter 3 000 884
Juleavslutning
186 200
Sum kostnader 15 760 12 111 22 340
Overskudd 0 6 610 -5 340