Ekstraordinært årsmøte i Bergen brettspillklubb

12.10.2011 Åtte oppmøtte med stemmerett.

Sak 1: Valg av møteleder og referent Rune Berge som møteleder og Christian Berge som referent ble enstemmig vedtatt

Sak 2: Godkjenning av innkalling Innkallinga ble enstemmig godkjent

Sak 3: Bruk av avsatte husleiemidler til andre formål.
Følgende forslag for bruk av pengene hadde kommet inn:
-Hyttetur med spilling
-Pizzakveld/julebord
-Spilldag
-Kjøpe spill/skap

Det ble først foretatt avstemming om klubben skal prøve å få til en hyttetur før nyttår. Kun to stemte for. Deretter ble det satt opp tre alternative forslag.

Forslag 1: Spilldag m/pizza til ca. 4000 Kjøp av spill ca. 3500 mer enn budsjettert Juleavslutning ca. 500 mer enn budsjettert

Forslag 2: Spilldag m/pizza til ca. 3000 Pizzakveld ca. 4000 Kjøp av spill ca. 1000 mer enn budsjettert

Forslag 3: Bruke alt på spill, og evt. skap hvis nødvendig

Forslag 1 ble vedtatt med fem stemmer for. Årsmøtet ønsket også at spilldagen helst blir arrangert i november.