Regnskap 2010

Resultatregnskap


Inntekter
Medlemskontigent 2 450,00
Turneringsavgift 1 950,00
Støtte fra Hyperion 11 135,23
Støtte fra kommunen 2 400,00
Salg av t-skjorter 725,00
Renter 60,96
Sum inntekter 18 721,19


Kostnader
Husleie 3 470,00
Kontigent Hyperion 2 700,48
Kjøp av spill 3 550,17
Premier 605,00
Banner 175,50
Juleavslutning 186,30
Nettside 440,00
T-skjorter 884,37
Andre kostnader 100,07
Sum kostnader 12 111,89


Overskudd 6 609,30
Balanse


Eiendeler
Fordringer 50,00
Kontanter 20 219,60
Sum eiendeler 20 269,60


Gjeld og egenkapital
Egenkapital 19 576,66
Diverse gjeld til medlemmer og andre 692,81
Sum gjeld og egenkapital 20 269,47