Dokumenter

Logo
Vedtekter

Plakater og flyere

Vanlig plakat
Scrabble-plakat
Miniplakater
Flyere

2015

Referat fra årsmøte 11.2.2015
Regnskap og Budsjett

2014

Referat fra årsmøte 5.2.2014
Budsjett

2013

Regnskap
Referat fra årsmøte 6.2.2013

2012

Regnskap
Referat fra årsmøte 8.2.2012
Budsjett

2011

Regnskap
Ekstraordinært årsmøte 12.10
Referat fra årsmøte 16.2.2011
Budsjett

2010

Regnskap
Referat fra årsmøte 3.2.2010

2009

Regnskap
Referat fra årsmøte 25.02.2009

2008

Regnskap
Referat fra stiftelsesmøte 16.01.2008

2007

Regnskap for 2007