Historisk spillpopularitet

På denne sida kan du se hvor populære ulike spill har vært på klubben til ulike tider. Figuren viser hvor stor prosentandel av spillekveldene spillet ble spilt.


Glidende gjennomsnitt: