Regnskap 2007

Resultatregnskap

Medlemsavgift: 1019
Husleie: 1019
Overskudd: 0

Balanse 31.12.2007

Eiendeler:
Medlemsavgift til gode: 180
Kontanter: 994
Sum eiendeler: 1174

Gjeld og egenkapital:
Egenkapital: 0
Skyldig husleie: 1019
Forskuddsbetalt medlemsavgift: 155
Sum gjeld og egenkapital: 1174